Categories

Archives

Kisah Sahabat r.hum

1.Kisah Rasa Takutnya Abu Bakar رضي الله عنه Kepada Allah SWT

2.Kisah Rasa Takut Umar bin Khathab رضي الله عنه

3.Kisah uang Tunjangan Abu Bakar رضي الله عنه dari Baitul-Mal

4.Kisah Uang Tunjangan Umar bin Khathab رضي الله عنه dari Baitul-Mal

5.Kisah Penderitaan Khabab bin Al-Arat رضي الله عنه

6.Dakwah Abu Hurairah رضي الله عنه kepada Ibunya

7.Akhlak Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dalam berdakwah kepada manusia

8.Kesabaran Ustman bin Affan رضي الله عنه Dalam Menanggung Penderitaan

9.Kesabaran Thalhah bin Ubaidilah رضي الله عنه Dalam Menanggung Penderitaan

10.Sa’ad رضي الله عنه adalah Orang yang Pertama Melempar Panah di Jalan Allah dan Membunuh Tiga Orang dengan Satu Anak Panah

11.Keberanian Mu’adz bin Amr bin Jamuh dan Mu’adz bin Al-Afra’ r.hum Membunuh Abu Jahal pada hari Peperangan Badar

12.Biografi Abu bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه">

13.Meninggalnya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم Dan Kepemimpinan Abu Bakar رضي الله عنه

14.Pengangkatan Abu Bakar Ash-Sidiq رضي الله عنه Menjadi Khalifah

15.Keberanian Hamzah bin Abdul Mutthalib رضي الله عنه

16.Wasiat Abu Bakar رضي الله عنه kepada Umar رضي الله عنه

17.Kecintaan para Sahabat kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم

18.Para Sahabat Melintas Sungai Dajlah

19.Keberanian Az-Zubair bin Al-Awwam رضي الله عنه

20.Wasiat Abu Bakar رضي الله عنه kepada Umar رضي الله عنه


Share/Save/Bookmark

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dari Abdullah bin Mas’ud r.a, dia berkata Rasulullah saw berdoa,’Ya Allah, kuatkanlah Islam memalui Umar bin Khathab atau Abu Jahal bin Hisyam.” Maka Allah swt mengabulkan doa Rasulullah saw dengan dipilihnya Umar bin Khathab ra. Dengan masuknya Umar bin Khathab ra ke dalam Islam.Maka menjadi tegaklah bangunan Islam dan hancurlah (penyembahan terhadap) berhala berhala.” Al Haitsami dalam kitabnya jilid IX halaman 61 mengomentari hadist ini, bahwa perawi yang meriwayatkan hadist ini shahih, kecuali Mujahid bin Sa’id.

Ath-Thabarani telah meriwayatkan juga dari Tsauban r.a. dalam menerangkan kisah Sa’id bin Zaid r.a dan istrinya, Fatimah r.ha yang juga saudara perempuan Umar r.a. Sebagian hadist ini diceritakan sebagai berikut: “Rasulullah saw memegang ujung baju Umar bin Khathab dan menariknya sambil berkata,”Apakah maksud kedatanganmu, wahai Umar?” Umar bin Khathab ra menjawab,”Sampaikanlah kepadaku sesuatu yang sering engkau dakwahkan?” Maka Rasulullah saw menjawab,”Hendaklah kamu bersaksi bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Yang Maha Esa dan tidakk ada sekutu bagi-Nya dan hendaklah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.” Mendengar perkataan ini, Umar bin Khathab ra langsung masuk Islam ditempat itu juga. Ia lalu berkata.“Mari kita pergi ke Masjidil haram, disana kita akan beribadah dihadapan orang orang kafir!“

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah : 1/41, dari Aslam r.a,, ia berkata,“Suatu ketika Umar berkata pada kami,“ Maukah aku ceritakan kepada kalian mengenai kisah pertama kali aku masuk Islam?“ jawab kami,“Ya“. Lalu Umar bin Khathab r.a bercerita,”Dahulu (sebelum masuk Islam) aku adalah seorang yang paling memusuhi Rasulullah saw. Ketika beliau berada disuatu tempat dekat bukit Shafa, aku menghampiri dan duduk dihadapan beliau, lalu menarik ujung bajuku sambil berkata,“Wahai Ibnu Khatthab, masuklah kamu ke dalam Islam!“ (bersamaan dengan itu beliau berdoa),“Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Umar!“ Maka saat itu juga aku langsung mengucapkan dua kalimah syahadat (aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan Selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah). Mendengar aku masuk Islam, seluruh kaum Muslimin yang berada di tempat itu langsung mengucapkan takbir yang suaranya terdengar hingga ke jalan-jalan di kota Mekkah.“

Sementara AlBazzar juga mengeluarkan sebuah hadist dengan substansi yang sama, namun dengan ungkapan yang berbeda.

0 komentar

Posting Komentar

Translate Blog

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF

Page on Facebook

Statistic

100 Blog Indonesia Terbaik Religion Blogs TopOfBlogs Top Blogs Powered by Stats 21 Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
clock

ShoutMix chat widget